Topi Kinnunen, 143
  • 45-vuotias
  • Tradenomi, eMBA
  • topi.j.kinnunen@gmail.com

Henkilökohtainen taustani

Perheeseeni kuuluvat vaimoni (Päivi) ja 9- ja 10-vuotiaat lapsemme Nelli ja Nestor (Nelli adoptoitu Thaimaasta ja Nestor Kolumbiasta).

Olen työskennellyt lähes parikymmentä vuotta pankki- ja finanssialalla (Sampo Oyj, Pohjola Pankki - Osuuspankkikeskus OPK, sekä viimeisempänä S-ryhmä ja S-Pankki). Opiskeluaikanani työskentelin satunnaisesti myös opettajan viransijaisena ala- ja yläasteilla, lukioissa sekä myös erityiskoulujen puolella.

Harrastuksiini kuuluu laskettelu, ulkoilu ylipäätään sekä lukeminen "laidasta laitaan". Toki taustani huomioiden seuraan aktiivisesti edelleen yhteiskuntamme tapahtumia sekä keskustelua nyt muuten "vallitsevassa kriisissä" (EU, Kreikka, EKP:n toimet, ym.). Erityisesti minua kiinnostaa mikä merkitys tällä kaikella on Suomen talouteen, työllisyyteen, jne.


Minulle tärkeät asiat

Tärkeinä koen lapset sekä nuoret sekä heidän hyvinvointinsa, "syrjäytymisen" ennaltaehkäisyn. Tätä maata kuitenkin rakennetaan vallitsevasta tilanteesta huolimatta, ja aikanaan nyt varttuva nuoriso ottaa "vetovastuun". Tämän johdosta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulisi havaittuihin epäkohtiin puuttua ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä ei luonnollisestikaan ole lasten vika eikä myöskään ansio; koti, perhe, läheiset ja ympäristö muodostavat yhdessä raamit jonka puitteissa kaikkien lasten tulisi kasvaa ja varttua kohti aikuisuutta.

Yhtälailla koen vanhusten aseman tärkeänä. En näkemykselläni tarkoita lähestyvien vaalien kautta hoettavaa "mantraa" ja joka vaalipäivän jälkeen unohdettaisiin tyystin seuraaviksi vuosiksi. Koen että meillä jokaisella on myös moraalinen vastuu vanhuksista ja ikääntyvästä väestöstä. Vanhuus ei tarkoita välttämättä "vihanneksena" oloa vaan rakentavaa kanssakäymistä ja vuorovaikutusta keskustelujen kautta. Kuten eräs aikanaan totesi, emme voi ymmärtää tulevaa ellemme tunne menneisyyttä. Jo tämänkin johdosta meillä olisi todella paljon opittavaa ja omaksuttavaa vanhemmilta sukupolvilta.

Omassa elämässäni olen tehnyt vapaaehtoistyötä vanhemman väestön parissa ja tätä myös Heinolassa olen jatkanut. Mielestäni jokainen voisi tällaiseen työhön tai kanssaihmisten huomiointiin osallistua ilman että itse "menettäisi" mitään, päinvastoin.
 

Motivaationi toimia Heinolan hyväksi

Motivaationi ehdolle asettumiseen oli muutama käymäni täysin spontaani keskustelu eräiden ryhmään kuuluvien kanssa ilman että puolin tai toisin taustoistamme vielä tuossa vaiheessa tiesimme.

En itse "kumarra puolueita" enkä omaa päätöstäni ikinä perusta sille, että joku minua käskisi tai määräisi. Kunnallispolitiikassa tulee mielestäni keskittyä paikkakunnan omiin asioihin yli puoluerajojen. Suurempi kokonaisuus tulisi hahmottaa ja pyrkiä yhdessä kohti yhteistä ja kanssaihmisiä palvelevaa tahtotilaa. Ei keskittyä muuten niin tyypilliseen "loan heittämiseen" ja keskinäiseen nokitteluun vaan keskittyä yhdessä olennaiseen.

Rakentava kritiikki on aina paikallaan ja sen tulee ehdottomasti pitää muassaan kehitysehdotus ongelman korjaamiseksi. Ilman tällaista ei kritiikki ole aiheellista ja se mielestäni tulee myös sivuuttaa ilman painoarvoa. Jos ja kun olennaisimmat on joko ratkaistu tai saavutettu edes kompromissi, voi kukin tahollaan pohtia sitten taas "perinteistä politikointia".

Vaalimottoni

Mottonani voisi olla, tai ajatukseni yleensä "Ismit - olivatpa mitä tahansa - ovat äärimmilleen vietyinä ja tulkittuina huonoin vaihtoehto, jonka historia myös osoittaa. Siksi PaHe ilman sitoutumista ehdottomasti mihinkään ismiin on itselleni oikea vaihtoehto, miksi ei siis sinulle?