Heinolasta Suomen Magneetti!
Parempi Heinola rakentaa kaupunkilaisten kanssa Heinolaa, joka vetää puoleensa ihmisiä ja yrityksiä.

1. Yhteinen Heinola – Positiivinen Heinolan henki

Haluamme vaikuttaa asioihin aivan uudella tavalla - yhdessä, asukkaita, yrityksiä ja asiantuntijoita kuunnellen. Emme ole sitoutuneita puolueisiin, meillä ei ole henkilökohtaisia poliittisia tavoitteita, toimimme Heinolan ja heinolalaisten parasta ajatellen.

 • kuuntelemme kaupunkilaisia ja tahdomme lisätä kaupunkilaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia, uusia tapoja hyödyntäen – rakennamme uutta vuorovaikutteista päätöksentekokulttuuria
 • tuomme Heinolaan uutta yhdessä tekemisen meininkiä kannustamalla yrittäjiä, yhdistyksiä, kaupungin hallintokuntia ja asukkaita järjestämään erilaisia tapahtumia yhdessä
 • teemme Heinolasta elävän kaupungin ympäri vuoden
 • hyödynnämme asukkaiden monipuolista osaamista ja asiantuntemusta
 • hoidamme yhteisiä asioita positiivisella otteella emmekä valita demokraattisesti tehdyistä päätöksistä
 • puhallamme yhteen hiileen asukkaiden, päättäjien, virkamiesten ja yrittäjien kanssa, Heinolan yhteiseksi hyväksi
 • näytämme esimerkkiä miten jokainen kaupunkilainen voi markkinoida Heinolaa.

 

2.  Heinola tarvitsee asukkaita – Heinolassa asut paremmin

Toimimme niin, että saamme asukasluvun nousuun ja uusia veronmaksajia kaupunkiin. Keinoina ovat esimerkiksi:

 • rakentamismahdollisuuksien lisääminen ja parantaminen:
  • maanhankinnan ja kaavoituksen nopeuttaminen
  • monipuolisen tonttitarjonnan luominen
  • lisätään rantarakentamista
  • maaseudulle tilavia tontteja asumisen, yrittämisen ja harrastamisen tarpeisiin
  • tonttien kaavoittaminen eläviin kyliin ja hyvien kulkuyhteyksien lähelle Vierumäeltä Lusiin
  • asuntorakentamisen edistäminen keskustassa kaavoja kehittämällä. 
 • laadukkaat palvelut ja yhteisöllisyyden vahvistaminen:
  • pidetään koulut, päiväkodit ja muut rakennukset hyvässä kunnossa
  • luodaan kylätaloja, joissa on tiloja kyläläisten yhteiselle toiminnalle ja mahdollisesti kunnan palveluita alueen asukkaille
  • huolehditaan nuorille suunnatuista ennaltaehkäisevistä palveluista (vähennetään pahoinvointia, lisätään hyvinvointia)
  • turvataan ikääntyvien palvelut
  • panostetaan viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.
 

3. Toimiva hallinto ja viestintä – Hyviä uutisia Heinolasta

Heinola on hyvä paikka asua, elää ja yrittää. Mielestämme kaikkien pitää saada tietää se.

 • haluamme toiminnallamme, yhteisillä päätöksillä ja hyvällä viestinnällä parantaa Heinolan julkisuuskuvaa
 • sähköistämme kaupungin päätöksenteon
 • voimistamme asumisen markkinointia yhdessä kylien, yritysten, kiinteistönvälittäjien ja rakennusliikkeiden kanssa
 • esitämme kaupungille viestintään ja markkinointiin keskittyvän henkilön palkkaamista.

 

 4. Yritysmyönteinen Heinola

Yritykset tuovat Heinolaan työpaikkoja ja monipuolista palvelutarjontaa. Haluamme helpottaa yritysten sijoittumista Heinolaan. Tuemme yritystoiminnan kehittymistä seuraavasti:

 • pitkäjänteisellä maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan Heinolan kasvukäytävä: Vierumäki-Myllyoja-Sinilähde-keskusta-Kirkonkylä-Lusi-Paaso
 • yritysten asiat hoidetaan nopeasti ja asiantuntevasti yhden kontaktin kautta
 • Urheiluopistolle ja/tai Seminaarin rakennuksiin etätyökeskus
 • edistetään rautatien jatkamista Lusiin ja myöhemmin Mikkeliin
 • vahvistetaan olemassa olevia Heinolalle merkittäviä toimialoja
  • matkailu
  • hyvinvointipalvelut
  •  liikunta ja urheilu
 • etsitään uusia Heinolaan sopivia toimialoja
  • tehdään Lusiin suuri logistiikka-alan yritysten alue
  • tulevaisuuden ympäristöteollisuus (puunjalostus, matalaenergiarakentaminen, kierrätysteknologia)
  •  hidas elämä -ideologia (elävät kylät, luonto, pieni hiilijalanjälki, lähiruoka, luomu, hiljaisuus, väljyys).

 

5. Tarkka talous - kilpailukykyinen veroäyri

Hyvät palvelut ja kaupungin itsenäisyys voidaan turvata vain pitämällä huolta taloudesta. Veroäyri tulee pitää kilpailukykyisenä, jotta uusien asukkaiden saaminen Heinolaan onnistuu. Tuemme seuraavia tarkan talouden ylläpitämisen keinoja:

 • laaditaan raamibudjetti aina koko valtuustokaudelle
 • parannetaan pitkäjänteistä suunnittelua ja ennustettavuutta
 • selvitetään naapurikuntien kanssa yhteistyömahdollisuudet, joista molemmat hyötyvät esim. lähikoulupalvelut, teknisen toimen palvelut, erikoissairaanhoitopalvelut ja rakennustarkastus.
 • etsitään parhaita käytäntöjä muista Heinolan kokoisista kunnista.