Sari Volanen, 177


1)  Ikä, ammatti, perhesuhteet, luottamustehtävä 
49 vuotta, talous- ja henkilöstöhallinto rautakaupassa. Naimaton, 1 lapsi. Kaudella 2012-2017 ympäristö- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan varajäsen. Parempi Heinola ry:n sihteeri/rahastonhoitaja, Heinola-Seuran johtokunnan jäsen, Kestävän kehityksen kansalaisfoorumin jäsen, Heinolan Zonta-kerhon varapuheenjohtaja, Suomen sitoutumattomat ry:n sihteeri.

2) Miksi puolueisiin sitoutumaton PaHe?
Sitoutumattomuus on mun juttu. Sitoutumatonta ryhmää ei ohjaa mikään muu kuin paikallisen hyvän ja parhaan tavoite. Tää porukka on alusta asti ollut keskusteleva ja erilaisia mielipiteitä kuunteleva. Lisäksi tykkään siitä, että Parempi Heinola yhdistyksenä tekee asioita edistääkseen kansalaisaktivismia ja lisätäkseen yhteisöllisyyttä. Oma kiinnostukseni yhteisten asioiden hoitoon heräsi juurikin kansalaisaktivismin kautta, kun vuonna 2008 oman asuinalueen kaavoitukseen vaikuttaminen vei minut useammankin kerran samaan pöytään ja vuorovaikutukseen päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa. 

3) Millainen on tavallinen arkipäiväsi?
Arkipäivät menee töissä, toimistohommia. Mikäli illalla ei ole jotain kokousta, niin teen kotitöitä, käsitöitä, luen tai käyn salilla/lenkillä. Tosi usein myös vain oon, tekemättä yhtään mitään!

4) Mainitse kolme asiaa, jotka olet sitoutunut tekemään Heinolan hyväksi. 
  • Haluan lisätä kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja kansalaisaktivismia.
  • Haluan virtaviivaistaa päätöksenteko-organisaatiota ja lisätä yhteistyötä.
  • Haluan olla luomassa positiivista ja tulevaisuuteen katsovaa Heinolaa. Peruutuspeiliin katsotaan vain oppimistarkoituksessa.

5) Mikä on paheesi? 
Makeiset.

6) Mikä Heinolan päätöksenteossa on hyvää? Mitä muuttaisit? 
Hyvää on useat innovatiiviset ja rohkeat ihmiset päätöksenteossa ja virkamiehissä. Vähentäisin päätöksenteko-organisaation siiloja ja ottaisin käyttöön hyväksi todettuja käytäntöjä saada kuntalaiset paremmin mukaan päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa, kuten kaavoitus. 

7) Terveiset kuntalaisille
Me asukkaat olemme Heinola, tehdään yhdessä tästä kaupungista meille paras paikka asua!