Pirjo Pirilä, 155

  • 65-vuotias
  • Terveydenhoitaja
  • Eläkeläinen
  • pirjo.m.pirila@gmail.com
  • facebook-sivuni

Henkilökohtainen taustani

Olen 7-henkisen maanviljelijäperheen tytär Pertunmaalta. Kotitilalla asuu vielä virkeä 88-vuotias sotainvalidi-isäni, jolta olen perinyt mm. arvomaailmani perustan.  Kolme aikuista lastani ovat maailmalla ja lapsenlapsiakin on jo neljä.  Olen asunut Heinolassa 31 vuotta.

Työkokemusta minulle on kertynyt kymmenen vuotta lastenosastoilla sairaanhoitajana yliopistollisessa- ja keskusairaaloissa, yli 30 vuotta terveydenhoitajana Heinolassa kotisairaanhoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa sekä kaksi vuotta terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajana. Lisäksi olen ollut yli viisi vuotta Heinolan kaupungin kriisiryhmän jäsen.

Harrastusmielessä olen toiminut yhdeksän vuotta Mannerheimin lastensuojeluliitossa, paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja Mikkelin piirihallituksen jäsenenä. Sen lisäksi harrastuksiini kuuluu lukeminen, käsityöt, pilates, uinti myös kylmässä virrassa ja Jyränkölän kieliryhmissä vanhan verryttely sekä uuden opiskelu.


Minulle tärkeät asiat

Minulle tärkeä asia on ennenkaikkea perheiden hyvinvoinnin tukeminen ennaltaehkäisevällä työllä. Omaan vankan monipuolisen työkokemuksen terveydenhuollossa ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Monipuolinen elämänkokemus luo pohjaa nähdä ihmiselämän eri syy- ja seuraussuhteita.


Motivaationi toimia Heinolan hyväksi

Parempi Heinola -ryhmän ideologia tuntui omalta; esimerkiksi toimivan yhteistyön rakentaminen luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa, asiantuntijuuden tunnustaminen ja kunnioittaminen kunnallisessa päätöksenteossa sekä sen valmistelussa. Puoluepolitiikka ei kahlitse päätöksentekoa.

Kokonaan omana asianaan on lastensuojelun nykytilanne Heinolassa. Väestöpohjaan nähden täällä tehdään kolmanneksi eniten huostaanottoja Suomessa. Tämän tilanteen korjaamiseen haluan antaa oman osaamiseni käyttöön ja mielestäni pääpaino on ennaltaehkäisevällä työllä. Ennaltaehkäisevä työ vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä, suunnitelmallista työskentelyä. Se vaatii kykyä nähdä pidemmälle, yli neljävuotisen valtuustokauden ja uskallusta resurssoida samanaikaisesti korjaavan työn lisäksi myös ennaltaehkäisyyn. Tulokset saadaan pidemmällä aikavälillä, mutta onnistuessaan työ säästää moninverroin taloudellisia resursseja, puhumattakaan inhimillisestä puolesta.

Vaalimottoni

Paremman Heinolan puolesta; tahto, tieto ja toiminta.