Valtuutetuiltamme kysyttiin Miksi Parempi Heinola?


Tällaisia vastauksia saimme:

 • Siksi, että koen kaupungin päätöksenteon yhteiseksi asiaksi ilman puoluerajoja. 
 • Kaupungin päätöksenteossa on osattava viedä asioita eteenpäin yhteistyöllä. 
 • PaHen ilmapiiri on aina ollut avoin ja keskusteleva, erilaiset näkemykset ja erilaisuudet hyväksytään ja jokaisen mielipiteitä kuunnellaan.
 • PaHessa osataan rakentaa siltoja puolueisiin ja ollaan aktiivisen innostuneita uusista asioista ja otetaan rohkeasti selvää.
 • PaHessa ei toimita ”niin kuin aina ennenkin on tehty” –periaatteella vaan kehitetään toimintatapoja ja eletään tässä ajassa. 
 • Heinola tarvitsee uutta ajattelutapaa ja näkökulmia.
 • Ainainen riitely, jota täällä valitettavasti politiikassa on harrastettu jo pitkään, saisi väistyä tai ainakin vähentyä.
 • Kun on sitoutumaton voi esittää ajatuksiaan vapaasti ilman että on sidottu mihinkään "ideologiaan".
 • Mielestäni pitäisi pyrkiä ajamaan ihmisien ja maan etua, paikallistasolla Heinolan ja heinolalaisten etua, eikä puolueen tai ryhmän etua. 
 • PaHessa on hyvä poikkileikkaus eri alojen ja asioiden osaamisesta.
 • Pyrimme tekemään asioita Heinolan ja heinolalaisten hyväksi.
 • Haluan toimia yli puoluerajojen oman kotikaupunkini hyväksi ja osallistua sekä tekemiseen että päätöksentekoon. 
 • Pyrin keskittymään asioihin asiasisältöinä. Puolueiden linjaukset ovat toisinaan liian laajoja tai sulkevat pois asioita tai painottavat liikaa jotakin toisen asian kustannuksella. 
 • Voisin sanoa, että pyrin kotikaupunkini hyväksi ”poimimaan asiarusinat pullasta”.
 • Puoluepolitiikka ei anna minulle sitä, mitä poliittiselta vaikuttamiselta haluan: asialähtöistä, laaja-alaista, erilaisia näkökulmia hakevaa asioiden hoitoa. 
 • Erityisesti kuntapolitiikassa puolueilla ei pitäisi olla mitään tekemistä. Heinola on hieno kaupunki joka ansaitsee arvonsa mukaista päätöksentekoa, ilman puolueisiin liittyvää vallantavoittelua ja klikkejä.
 • PaHe on sitoutunut ajamaan Heinolan asiaa ja voi riippumattomana ryhmänä tehdä sitä ilman puolueen ohjausta. 
 • Ryhmässä on suunnaton määrä tietoa ja taitoa ja hiton hyvä meininki.
 • Ainoa aito heinolalainen vaihtoehto.
 • Haluan työskennellä ennen kaikkea Heinolan kaupungin kehittymisen hyväksi, koska uskon, että mikä on Heinolan kaupungin etu, on myös pitkällä tähtäimellä kaikkien kaupunkilaisten etu. 
 • PaHella on hyvä ohjelma, hyvät arvot ja hyvä porukka kehittämässä Heinolaa paremmaksi kaupungiksi asua ja elää.