Kaija Järvinen, 141

  • 42-vuotias
  • Alipäällystötutkinto
  • Vanhempi konstaapeli
  • kaija.jarvinen@yahoo.com
  • facebook-sivuni

Henkilökohtainen taustani

Olen 42-vuotias kolmen lapsen äiti. Työskentelen nykyään ryhmän varajohtajana Liikkuvassa poliisissa, Lahden päätoimipaikassa. Ennen siirtymistäni Lahteen työskentelin järjestyspoliisina Järvenpäässä ja Helsingissä.

Tällä hetkellä olen Lusin kyläyhdistyksen sihteeri ja Zonta -kerho Heinola Arean varapuheenjohtaja.  Lisäksi kuulun Sininen hetki – poliisikuoroon. Esiinnymme erilaisissa tilaisuuksissa sekä pyrimme ainakin kerran vuodessa pitämään lauluhetken vanhuksille. Viimeksi muuten vierailimme Mäntylä-kodissa.

Fyysisestä kunnosta pidän yllä eri liikuntamuodoilla.


Minulle tärkeät asiat

Lähellä sydäntäni ovat ihmiset, vauvasta mummoon ja vaariin. Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, ja elämän matkan varrella tarvittavista auttamistukiverkostoista.  Jokainen varmaan on samaa mieltä siitä, miten tärkeässä osassa oikeanlainen ennalta ehkäisevä työ on hyvän, onnellisen ja tasapainoisen elämän saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi.


Motivaationi toimia Heinolan hyväksi

Nykypäivään kaivataan enemmän yhteistä toimintaa myös eri ikäluokkien välillä. Toisten arvostaminen ja huomioiminen iästä ja erilaisuudesta huolimatta tulisi juurtua jokaiseen meistä. Pyyteetön auttamishalu ja yhdessä tekeminen pitäisi nostattaa entistä enemmän keskuuteemme.

Muutoksia tarvitaan, jotta jokainen meistä voisi jättää taakseen huolen toimeentulosta ja jokapäiväisestä jaksamisesta. Tärkeää on, että ihmisten mielipiteitä, ehdotuksia ja toiveita kuunnellaan päätöksenteossa.

Tehdään hyvässä yhteistyössä Parempi Heinola. 


Vaalimottoni

Meillä kaikilla on oikeus Parempaan Huomiseen.