Aura Laento, 148

 • 62-vuotias
 • Valtiotieteiden maisteri
 • Suomen Pankin johtava neuvonantaja
 • aura.laento@gmail.com
 • facebook-sivuni

Henkilökohtainen taustani

Minulla on 40 vuoden työkokemus henkilöstöjohtamisesta, hallinnon järkeistämisestä, muutosten läpiviemisestä ja ihmisten kanssa toimimisesta. Kokemukseni on kertynyt seuraavissa yhtiöissä: LM Ericsson, Akkuteollisuus Oy, Amer yhtymä, Eka yhtymä, Haka konserni, Lifim. Viimeiset 15 vuotta olen työskennellyt Suomen Pankissa ensin henkilöstöpäällikkönä ja nyt johtavana neuvonantajana. Suomen Pankin tehtävissä olen osallistunut monikansallinen finanssisektorin Euroopan laajuiseen muuttamiseen.

Perheeseeni kuuluvat mieheni Kari, kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa aikuista lasta ja kaksi kouluikäistä lapsenlasta. Olemme kaikki liikkuvia ulkoilmaihmisiä. Oma suosikkini on golf, jossa pelitasoitukseni on 15,5. Viimeiset kolme vuotta olen toiminut Vierumäen golfseuran naiskapteenina ja hallituksen jäsenenä. Liikunnan lisäksi rakastan lukemista, teatteria ja hyviä keskusteluja ja illanistujaisia ystävien kanssa. Heinolassa olemme asuneet vuodesta 2004 ja sitä ennen olimme vakinaisia kesä- ja viikonloppuheinolalaisia vuodesta 1991.

Olen ollut 4 vuotta ryhmämme edustajana Heinolan kaupungin tarkastuslautakunnassa. Siellä käsiteltävät asiat antavat erinomaisen kokonaiskuvan Heinolan kaupungin taloudellisesta tilanteesta, virkakoneiston toimivuudesta sekä virkamiesten ja luottamusmiesten yhteistoiminnan sujuvuudesta.


Minulle tärkeät asiat

Minulle on tärkeää, että
 1. Heinolaan saadaan eloa ja kaupunkimme on kaikenikäisten ihmisten elävä ja liikkuva kaupunki
 2. Heinolan peruspalvelut toimivat ja kaupunkimme on loistava paikka yrittää 
 3. Heinolan poliittinen päätöksenteko kantaa vaalikausien yli ja perustuu luotettaviin tietoihin, hyvään etukäteisvalmisteluun sekä virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimivaan yhteistyöhön
 4. Heinolaa kehitetään pitkäjänteisesti ihmisten ehdoilla eikä päätöksissä ja toiminnassa poukkoilla
 5. Heinolan niukkoja voimavaroja ei hajoteta vaan keskitytään toiminnassa olennaiseen ja tehostetaan viestintää taustoittamalla monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja perustelemalla päätöksiä
 6. Heinolan virkamiehillä  ja luottamusmiehillä on  ammattitaitoa ja oikeaa asennetta hoitaa tehtäviään.

Motivaationi toimia Heinolan hyväksi

Mielestäni kunnan asioiden tasapainoinen ja pitkäjänteinen hoitaminen alkavalla haastavalla 4-vuotiskaudella tarkoittaa paneutumista
 • Ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin ja toimintaan, jotka parantavat ruohonjuuritasolla kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaatua eri elämäntilanteissa 
 • Lakisääteisten peruspalveluiden tuottamiseen ja -tapaan, jolla varmistetaan kuntalaisille luotettavat ja turvalliset peruspalvelut
Tarkastuslautakunnassa olen saanut erinomaisen kokonaiskuvan Heinolasta ja kaupungin päätöksentekojärjestelmästä sekä tutustunut kaupungin päätöksentekijöihin. Nyt on oikea aika hyödyntää näitä valmiuksia kunnan päätöksenteossa ilman henkilökohtaisia sidonnaisuuksia, saati turhia painolasteja tai riippuvuuksia.

Kyseenalaistan rohkeasti asioita ja toimintatapoja ja uskallan toimia myös vastavirtaan - aina kuitenkin jalat tukevasti maassa, muita kunnioittaen. Nautin, kun hyvä tiimi saa asiat onnistumaan. Se motivoi ja haastaa aina uudestaan. Kuntalaisten luottamus ansaitaan teoilla, ei löysillä lupauksilla ja turhilla puheilla. Edellytän, että kotikaupunkini asioita hoidetaan ammattitaidolla ja oikealla asenteella ja haluan osaltani varmistaa sen olemalla itse mukana

Vaalimottoni

Historiallisiin kuntaliitosvaaleihin PaHen Porukoissa Puhtaalla Pelillä.