Vaaliohjelma 2021
Byrokratiaa vai palvelua? 
 • Haluatko, että sinun veroeurosi käytetään tehokkaasti hyviin palveluihin eikä kokousten valmisteluun ja niissä istumiseen?
 • Haluatko että kaupungissa on terveet ja monikäyttöiset koulut ja päiväkodit ?
 • Haluatko turvata työn ja yrittämisen edellytykset?
 • Haluatko säilyttää Heinolassa hyvät terveyspalvelut?
 • Haluatko monipuoliset ja turvalliset lähipalvelut vanhuksille?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvät palvelut

Parempi Heinola haluaa:

 • lisätä kuntalaisten hyvinvointiin tähtääviä ennaltaehkäiseviä palveluja mm. resursseja uudelleen suuntaamalla
 • tuoda kouluihin lapsille ja nuorille helposti lähestyttävää ja läsnä olevaa apua ja tukea
 •  tukea ja edelleen kehittää Perhekeskuksen toimintaa
 • tehdä yksinäisyyden poisto-ohjelman
 • kannustaa liikunnan edistämiseen
 • edistää kulttuuritarjontaa ja tukea erilaisten tapahtumien järjestämistä Heinolassa
 • turvata hyvät ja laadukkaat peruspalvelut kaikille kuntalaisille ja kesäasukkaille

 

Koulut ja päiväkodit kuntoon, kouluista monitoimitaloja

Parempi Heinola haluaa:

 • Luoda kouluista ja opetuksesta yhden Heinolan vetovoimatekijöistä 
 • edistää varhaiskasvatuksen ja opetuksen hyvää laatua
 • laittaa kaikki koulut ja päiväkodit hyvään kuntoon
 • tehdä kouluista kylän tai kaupunginosan yhteisöllisiä keskuksia
 • rakentaa uusiin kouluihin hyvät kulttuuri- ja liikuntatilat

 

Uusi työ, yrittämisen edistäminen

Parempi Heinola haluaa:

 • kaavoittaa yrityksille houkuttelevia tontteja
 • edistää yritysten toimintaedellytyksiä Heinolassa
 • tehdä hankkeita, joilla saadaan Heinolaan lisää yrityksiä ja työpaikkoja
 • keventää hallintoa ja lupamenettelyä
 • pitää kaupungin palvelut yrityksille ja työntekijöille korkealla tasolla
 • luoda organisaation, joka tukee yritysten sijoittumista ja toimintaa
 • käyttää energiarahastoa tarvittaessa edistämään suurten yritysten saamista Heinolaa

 

Parempaa taloudenhoitoa, tehokkaampi organisaatio

Parempi Heinola haluaa:

 • pitää Heinolan talouden kunnossa
 • edistää Heinolan elinvoimaa ja asiakasystävällisyyttä lisäävän uuden organisaation luomista
 • keventää sekä viranhaltija- että luottamusmiesorganisaatiota
 • edesauttaa hyvää työilmapiiriä ja työhyvinvointia
 • suunnata resurssit tavoitteiden kannalta oikeisiin paikkoihin

 

Hyvä ympäristö

Parempi Heinola haluaa:

 • ottaa ympäristöasiat huomioon päätöksenteossa
 • ottaa tavoitteeksi hiilineutraalin kaupungin
 • edistää kierrätykseen liittyvää yritystoimintaa
 •  edistää puunkäyttöä rakentamisessa ja energiantuotannossa
 • vähentää energian kulutusta
 • edistää joukkoliikennettä ja työmatkapyöräilyä
 • lisätä lasten ja nuorten ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta

  

Markkinointi ja viestintä

Parempi Heinola haluaa:

 • tehostaa Heinolan markkinointia ja viestintää ja tuoda markkinoinnin ja viestinnän osaksi kaikkea kaupungin toimintaa
 • hyödyntää Heinolan vahvuuksia markkinoinnissa ja viestinnässä
 • että viestintä on ennakoivaa ja avointa
 • lisätä vuorovaikutusta kuntalaisten ja kaupungin välillä