Parempi Heinolan visio: Paras kaupunki ja kaikki tietävät sen!

Heinolassa kaikenikäisten ihmisten arki on turvallista ja aktiivista. Se on elävä
pikkukaupunki upean luonnon ympäröimänä. Palvelut ovat helposti saatavilla ja
tavoitettavissa. Kaupunkilaiset osallistuvat kaupungin kehittämiseen ja tulevat kuulluiksi
päätöksenteossa. Yhteisöllisessä Heinolassa ei tarvitse jäädä yksin.

Heinolassa yritysten ja yhteisöjen toimintaan ja palveluiden tai tapahtumien
tuottamiseen suhtaudutaan kannustavasti. Kaupunki luo mahdollisuuksia kehittyä ja
kasvaa sekä luoda uutta toimintaa.

Heinola viestii tehokkaasti. Viestintämme ja markkinointimme on hyvin johdettua ja
aktiivista. Se vahvistaa vetovoimaamme, sujuvoittaa palvelujamme asiakkaan
näkökulmasta ja lisää tunnettuutta. Viestintämme kohdistuu tehokkaasti asukkaisiin,
potentiaalisiin uusiin heinolalaisiin, matkailijoihin, yrityksiin ja yhteisöihin.

Heinolalainen! Haluatko..

Avointa ja asiakeskeistä paikallispolitiikkaa?

Parantaa tavallisten, kaikenikäisten, ihmisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia
heitä koskevissa asioissa?
Kehittää Heinolan elinvoimaa ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä?
Koulujen monikäyttöiset tilat kaikenikäisten käyttöön maksutta silloin, kun ne muutoin
olisivat tyhjillään?
Että kouluissa on lapsille ja nuorille tarpeeksi tukea ja kiusaamiseen tai väkivaltaan on
nollatoleranssi
Tukea kaikenikäisten omaishoitoa?
Panostaa hyvinvoinnin tukemiseen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn?
Kaupungin palvelut asiakaslähtöisesti ja helposti kaikkien saataville?
Mahdollistaa asuntopolitiikalla ja kaavoituksella ikäihmisten esteetöntä ja yhteisöllistä
asumista palvelujen äärellä?

Parempi Heinola haluaa. Sinä päätät.

Ajankohtaista


Paras Teko Heinolan hyväksi 2020


Miksi Parempi Heinola ?
--> Lue mitä valtuutettumme vastasivat 


Kiinnostaako paremman Heinolan tekeminen


http://facebook.com/parempiheinola